88bf

关于翰海

联系电话
010·6318 2926 010·6303 0591 010·8316 8394
E-MAIL
hhkf1994@sina.com

联系我们

地址:北京市宣武区琉璃厂东街80号 邮编:100050
88bf Add:Beijing Hanhai Art Auction Corp. 80 East Liu lichang Xuan Wu Qu Beijing China

总 机(86-10)63182926/63030591/83168394
88bf 征集咨询 转 815 | 财务结算 转 804 | 人工服务 转 0 | 资产部 63034071 | 节假日咨询 转 0 或 63034071

传真(86-10)63036596 | E-mail:hhkf1994@sina.com

人民币开户行:中国工商银行北京琉璃厂支行 | 人民币账号:0200008009006506523
美金账号:0200008019200009144 | 港币账号:88bf0200008019200009020

 

88bf2002-2013 Beijing Hanhai Auction Co.,Ltd. All rights reserved.

京ICP备12043782号-2 翰海经营许可证号:1101041159871 京公网安备 11010202001800         技术支持:雅昌艺术网

访问量:2403